top of page

เกี่ยวกับวาชิ

เกี่ยวกับวาชิ

 

   บริษัทวาชิ เอ็มเอฟจี จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2525 ตลอดระยะเวลา ประสบการณ์กว่า 30 ปีในด้านการเป็นฐานผลิตอะไหล่มอเตอร์ไซค์ สินค้าวาชิได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในด้านคุณภาพที่ เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความหลากหลายของประเภทสินค้าที่ ตอบโจทย์ตามความประสงค์ของกลุ่มผู้ซื้อทั้งรายใหญ่และรายย่อย

    เรามีแบรนด์ในเครือ คือ คาวาตะ และ เค.เอส.เค   ซึ่งเป็นแบรนด์ของทางบริษัทวาชิที่มุ่งเน้นสินค้าเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ ดังนั้นสินค้ารุ่นต่างๆภายใต้แบรนด์ข้างต้นนี้จึงตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้าในประเทศนั้นๆ

 

 

 

 

 

    จุดเด่นของวาชิคือสินค้าอะไหล่ทีมีความหลายหลายที่ตอบโจทย์ได้เกือบทุกความต้องการของลูกค้า เรามีสินค้าอะไหล่เกือบทุกส่วนในรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกค้าเลือกซื้อตามวัตถุประสงค์ 

     บริษัทวาชิ มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพระดับสากลเราผลิตเพื่อส่งออกทั้งในและต่างประเทศ อะไหล่วาชิ เหมาะสำหรับรถรุ่นเก่าคลาสลิก รถรุ่นที่ตลาดนิยมใช้สำหรับชีวิตประจำวันและรถรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังรับผลิตอะไหล่ตามออร์เดอร์ลูกค้าและรวมถึงอะไหล่ตกแต่งอีกด้วย

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับการเป็นฐานผลิตอะไหล่มอเตอร์ไซค์ เรามีพนักงานขายทั่วภูมิภาคสำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงสำหรับผู้สนใจที่เป็นลุกค้ารายบุคคลสามารถติดต่อหรือเลือกชมสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศได้

 

 

 

 

เป้าหมาย

 

   "คุณภาพ" ถือเป็นหัวใจสำคัญที่บริษัทวาชิเน้นตลอดมาในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ วาชิไม่เพียงแต่คำนึงถึงคุณภาพภายนอกโดยทั่วไปของอะไหล่ แต่ยังคำนึงคุณภาพภายในชิ้นส่วนอะไหล่ โดยเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่นำมาผลิตชิ้นส่วนโดยวัสดุนั้นจะต้องทนต่อการใช้งานในทุกๆวันบนท้องถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์

    

    ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า สินค้าวาชิทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนการใช้งานจริงเสมอ ฉะนั้นผู้ซื้อและผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าอะไหล่ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานเราไปจนถึงมือผู้ใช้นั้น จะมีคุณภาพมาตรฐานตลอดระยะเวลาอายุการใช้งานของสินค้านั้นๆ

 

 

      

 

 

 

 

คุณภาพ

เกี่ยวกับ
ขายส่งอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทุกรุ่น,motorcycle part manufacture,อะไหล่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
บริษัท วาชิ เอ็มเอฟจี จำกัด
WASHI MFG. CO., LTD.
Line ID: @washithailand
Direct Call. 087-709-7129
bottom of page