top of page

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ WASHI

สมัครงาน
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้ช่วยผู้จัดการ
ช่างฝ่ายเครื่องจักรกล
พนักงานฝ่ายบุคคล
พนักงานควบคุมเครื่องจักร

มีความรับผิดชอบ   

ตรงต่อเวลา   

มีใจรักต่องาน   

รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

มีนำ้ใจต่อผู้อื่น   

มีความซื่อสัตย์   

พัฒนาศักยภาพของตนเอง

คุณสมบัติพื้นฐาน
ผู้ช่วยบัญชี
พนักงานจัดสินค้า
พนักงานบรรจุสินค้า
พนักงานส่งเอกสาร

กรุณากรอกประวัติลงใบแบบฟอร์มบริษัท+พร้อมส่งมายัง info@washi-mfg.net

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน

ขายส่งอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทุกรุ่น,motorcycle part manufacture,อะไหล่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
บริษัท วาชิ เอ็มเอฟจี จำกัด
WASHI MFG. CO., LTD.
Line ID: @washithailand
Direct Call. 087-709-7129
bottom of page